Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński objął honorowym patronatem obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego.
To honorowe wyróżnienie przyznawane jest najbardziej znaczącym wydarzeniom dla kultury i ochrony dziedzictwa narodowego rangi międzynarodowej bądź ogólnopolskiej, charakteryzujących się wysokim poziomem merytorycznym i organizacyjnym. Za takie właśnie wyjątkowe przedsięwzięcie ministerstwo uznało cykl wydarzeń w ramach projektu obchodów 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego. - Dla nas to zaszczyt i wielka nobilitacja - podkreśla prezydent Krzysztof Chojniak. - Honorowy patronat wicepremiera oraz ministra kultury to wielki ukłon w stronę Piotrkowa Trybunalskiego. Jest to wyraz uznania za ogromny wkład grodu trybunalskiego w dzieje Rzeczypospolitej.
powrót