Ile targów i jarmarków odbywało się w dawnym Piotrkowie? Gdzie produkowano alkohol i jakie cechy rzemiosł znalazły tu miejsce? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo w tekście autorstwa dra Tomasza Matuszaka, dyrektora Archiwum Państwowego w Piotrkowie.
W tym roku mija 800 lat od pierwszej wzmianki o Piotrkowie. Zapis znalazł się w Kopiarzu Sulejowskim. Poniżej zamieszczamy fragment tekstu w pisowni oryginalnej oraz jego tłumaczenie.
Kopiarz Sulejowski – zbiór odpisów przywilejów i nadań dla opactwa cystersów w Sulejowie, założony w 1618 r. przez biskupa wendeńskiego (zarazem opata sulejowskiego) Ottona Schenkinga – zalicza się do najcenniejszych obiektów archiwalnych przechowywanych w zbiorach Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Kodeks przyjął ostatecznie formę księgi papierowej, oprawionej w tekturę powlekaną sczerniałą skórą. Jest on ważnym źródeł mówiącym również o dziejach Piotrkowa, ponieważ to właśnie na jednej z jego kart nazwa Petrecoue pojawia się po raz pierwszy.