Przywilej króla Jana Kazimierza dla miasta Piotrkowa potwierdzający wcześniej nadane przywileje, Warszawa 3.01.1650 r.
Przywilej króla Władysława IV Wazy dla miasta Piotrkowa potwierdzający wcześniej nadane przywileje, Kraków 02.03.1633
Wśród materiałów archiwalnych, przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, odnaleźć można wiele interesujących źródeł dotyczących dziejów Piotrkowa. Jednym z nich jest „Księga wpisów na wierność Konstytucji 3 Maja 1791 r.”. Na jej kartach odnaleźć można wpisy dokonane przez przedstawicieli elity Piotrkowa z końca XVIII wieku. Księgę tę warto zatem przywołać zarówno w kontekście Jubileuszu 800-lecia Piotrkowa, jak również w związku z kolejną rocznicą uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie ustawy zasadniczej.
Przywilej króla Zygmunta III Wazy dla miasta Piotrkowa potwierdzający wcześniej nadane przywileje, Kraków 30.03.1588
Przywilej króla Zygmunta Augusta dla miasta Piotrkowa potwierdzający wcześniej nadane przywileje, Lublin 20.04.1569
W jakich latach w Piotrkowie funkcjonował Trybunał Koronny, jaki był zakres jego działania i co miasto zyskało będąc siedzibą sądu? Odpowiedzi na te pytania w poniższym tekście.
06-03-2017

Piotrków Sejmowy

Kiedy w Piotrkowie obradowali posłowie? Kto przyjeżdżał do miasta podczas sejmów? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo w poniższym artykule przedstawiającym Piotrków podczas obrad parlamentu.
Ile targów i jarmarków odbywało się w dawnym Piotrkowie? Gdzie produkowano alkohol i jakie cechy rzemiosł znalazły tu miejsce? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo w tekście autorstwa dra Tomasza Matuszaka, dyrektora Archiwum Państwowego w Piotrkowie.
W tym roku mija 800 lat od pierwszej wzmianki o Piotrkowie. Zapis znalazł się w Kopiarzu Sulejowskim. Poniżej zamieszczamy fragment tekstu w pisowni oryginalnej oraz jego tłumaczenie.
Kopiarz Sulejowski – zbiór odpisów przywilejów i nadań dla opactwa cystersów w Sulejowie, założony w 1618 r. przez biskupa wendeńskiego (zarazem opata sulejowskiego) Ottona Schenkinga – zalicza się do najcenniejszych obiektów archiwalnych przechowywanych w zbiorach Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Kodeks przyjął ostatecznie formę księgi papierowej, oprawionej w tekturę powlekaną sczerniałą skórą. Jest on ważnym źródeł mówiącym również o dziejach Piotrkowa, ponieważ to właśnie na jednej z jego kart nazwa Petrecoue pojawia się po raz pierwszy.